Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Doorgeven van absentie/ziekte

Indien uw kind ziek is, wilt u dat dan voor schooltijd aan ons melden?
Dit kan vanaf 8.00 uur via het telefoonnummer van school, 079-3431733.
U kunt dit ook digitaal doen: absentie@montessoridetrinoom.nl
Graag de naam en klas van uw kind vermelden.
Deze mailbox wordt iedere ochtend bekeken.


Doorgeven van bezoek aan arts of specialist

Bij een bezoek aan een specialist onder schooltijd kunt u een briefje aan het begin van de dag meegeven aan uw kind of ons op de hoogte brengen via de telefoon of e-mail.

Onder schooltijd worden in principe geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen. Als een doktersbezoek toch midden onder schooltijd valt, wilt u uw kind dan zelf van school komen halen? Indien een leerling zonder bericht niet op school is wordt in de ochtend contact opgenomen.

 

Verzoek tot verlof

Verzoeken voor extra verlof dient u  schriftelijk te richten aan de directie. Het Formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de directie en administratie en is te downloaden via: Verlofaanvraag leerlingen

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.