Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Luizenprotocol
Helaas komt het ook bij ons op school wel eens voor dat kinderen hoofdluis hebben. In het luizenprotocol kunt u lezen hoe te handelen en hoe wij handelen.

Schoolregels en gedragsprotocol
Aandacht voor normen en waarden neemt op de Trinoom een belangrijke plaats in. Respect, verdraagzaamheid en overleg staan daarbij centraal.
Een kind dat zich prettig voelt en het naar zijn of haar zin heeft komt het beste tot leren. Het samenwerken, samen spelen en samen leren staan hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan normen en waarden en bieden zoveel mogelijk rust en duidelijkheid binnen de school. Aandacht voor normen en waarden neemt een vaste plaats in op de lesrooster in alle groepen. De Trinoom werkt met een methode sociaal-emotionele ontwikkeling, hanteert duidelijke regels en bevordert de betrokkenheid van ouders.
De ouders/verzorgers zien wij als belangrijke partner bij de ontwikkeling van de kinderen. Laagdrempelige contacten en duidelijke afspraken maken zijn voor ons belangrijk.
Hieronder vindt u een aantal belangrijke protocollen en afspraken.
De overige documenten zijn elders te vinden op deze site of op te vragen bij de directie.
Medicatieprotocol de Trinoom
protocol gescheiden ouders
protocol gedragsregels de Trinoom
Schoolafspraken indien leerlingen te laat komen

Formulieren
Hieronder kunt u een aantal veelgebruikte formulieren downloaden.
Als u hieronder de link aanklikt, opent de download in een nieuw scherm.
inschrijfformulier 2017
bijzonder verlof leerlingen
Het schoolplan
Het schoolplan is het vierjarenbeleidsplan van de Trinoom. In dit beleidsplan staat verwoord wat wij doen om de kinderen voor te bereiden om over 14-20 jaar zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.
Dit doen wij vanuit de kernwaarden: plezier,flexibiliteit, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid.

In 2012 is een nieuw schoolplan opgesteld.
Dit is te downloaden via de volgende link: schoolplan 2012-2016

De Schoolgids is via deze link te downloaden.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.