Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

MR

Op Montessorischool de Trinoom is zoals op iedere school een Medezeggenschapsraad (MR) actief. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergelding en een personeelsgeleding

De leden van deze MR houden zich bezig met talloze beleidszaken waar de school mee te maken heeft. Dat kunnen bestuursvoorstellen zijn, voorstellen van de directie, of nieuwe ontwikkelingen in en rond de school. Soms hebben zij adviesrecht, soms instemmingsrecht.

De raad is dit jaar bijna geheel vernieuwd. Het is een enthousiaste groep van bestaande uit drie ouders en drie teamleden.

De vergaderingen zijn openbaar, dus als u geïnteresseerd bent om eens een bijeenkomst bij te wonen bent u van harte welkom. De vergaderdata zullen in de nieuwsbrief bekend gemaakt worden.

De leden zijn:

 

Ouders:

Chantal Alsemgeest.
Desiree Vaassen.
vacature 

Teamleden:

Susanna Reniers (voorzitter)
Ann van de Pol (secretaris)
Leonie den Dekker.(vertegenwoordiger bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)Peuterspeelzaal Montessori
(09-02-2012)

Peuterspeelzaal Montessori

Plusklas
(09-02-2012)

plusklas De Trinoom