Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Aansluiting peuterspeelzaal

Algemeen
Wij denken al na over de ontwikkeling van de kinderen voordat ze bij ons op school zitten. Daartoe hebben wij overleg met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om de doorgaande lijn zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De leerkrachten van de onderbouw overleggen regelmatig met de leidsters van de peuterspeelzalen. Indien mogelijk wordt er ook een dossier meegegeven.
We werken nauw samen met Kern Kinderopvang en De Drie Ballonnen.

 
VVE-peuterspeelzaal
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Kinderen die naar de VVE-peuterspeelzaal gaan, krijgen les volgens de methode Piramide. Taal en woordenschat zijn hierin de basis.
Deze methode gebruiken wij ook in de onderbouwgroepen van de Trinoom. Hierdoor is er een doorgaande lijn voor de kinderen.
De leerkracht van de Trinoom ontvangt een dossier van de peuterspeelzaal voor de kinderen die gebruik maken van de VVE-faciliteiten.


Montessoripeuterspeelzaal
Kern Kindervang heeft samen met de Trinoom een peuterspeelzaal opgezet.
De leidsters zijn geschoold en daarnaast begeleid door de leerkrachten van de Trinoom. Deze peuterspeelzaal is gehuisvest op de benedenetage, nabij de kleutergroepen.
Er is een nauwe samenwerking met de onderbouwklassen van de Trinoom waardoor de Montessori-principes goed tot hun recht komen.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.