Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733


Aansluiting voortgezet onderwijs

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Uiterlijk in januari van groep 8 volgt een definitief advies, dat volledig is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Aansluitend vindt (door de ouders) de aanmelding plaats bij een school voor voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs beslist over toelating (eventueel nadat nader overleg is gepleegd met de basisschool, de ouders en/of de leerling). Rond 1 april is deze beslissing bekend. De CITO-eindtoets vervult in principe binnen Zoetermeer geen rol bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In situaties, waarin de resultaten op de eindtoets opvallend afwijken van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, kan van die regel worden afgeweken. Wanneer gekozen wordt voor plaatsing op een school voor voortgezet onderwijs buiten Zoetermeer kan er sprake zijn van andere afspraken met betrekking tot de rol van de resultaten op de CITO-eindtoets bij het besluit tot toelating.

Voor de periode na de basisschool hebben wij veel aandacht. Hiertoe hebben wij nauw overleg met de scholen voor Voortgezet Onderwijs.

 
De Trinoom is gericht op de toekomst.

 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.