Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Opvang vanaf 7.30 uur
Voor schooltijd kunnen de kinderen vanaf 07.00 uur gebruik maken van de voorschoolse opvang van De Drie Ballonnen of Kern Kinderopvang.

Dezelfde schooltijden voor onder- en bovenbouw

De lessen beginnen voor alle groepen op maandag tot en met vrijdag om 08.30 uur.
De deuren gaan om 08.15 uur open en om 08.25 uur worden alle kinderen binnen verwacht.
We willen graag op tijd beginnen, wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd van huis gaat. Indien u uw kind naar school brengt, wilt u zelf ook de klas verlaten zodat wij op tijd kunnen beginnen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school voor alle groepen om 14.45 uur afgelopen.
Op woensdag eindigt de school voor alle groepen om 11.45 uur.

Opvang na 14.45 uur
Na schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van de opvang van De Drie Ballonnen of Kern Kinderopvang. De opvang is tot 18.30 uur open.

Continurooster
Alle kinderen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school eten. Ze nemen dan zelf iets te eten mee. De school verzorgt dus de opvang van uw kind(eren) gedurende de middag. Hiervoor vragen wij een vrijwillige financiële bijdrage. Een heel jaar opvang kost u slechts € 12,-.

 

Peuterspeelzaal Montessori
(09-02-2012)

Peuterspeelzaal Montessori

Plusklas
(09-02-2012)

plusklas De Trinoom