Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Openbaar onderwijs

Voor het openbaar onderwijs en dus ook voor onze school geldt het motto

            'Niet apart, maar samen'.

Daar horen de volgende kenmerken bij:

 

 • iedere leerling is welkom ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociale herkomst (de school moet hierbij wel in staat zijn om in positieve zin bij te dragen aan de ontwikkeling van een leerling).
 • ieders godsdienst of levensovertuiging wordt gerespecteerd.
 • er is aandacht en respect voor onze multiculturele samenleving.
 • discriminatie in welke vorm dan ook wordt tegengegaan.

OPOZ
De Trinoom valt onder het bestuur van OPOZ, Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
De scholen binnen OPOZ voeren als extra motto’s ‘Een basis voor meer’ en ‘Het openbaar onderwijs leert kinderen meer….’.

De kern van het onderwijs op de openbare scholen in Zoetermeer omvat 7 speerpunten: 

 • Elke leerling is welkom.
 • Elke leerling krijgt persoonlijke aandacht.
 • Elke leerling moet zich veilig voelen.
 • Elke leerling leert respect te hebben voor elkaar en de omgeving.
 • Elke leerling leert voor nu en later.
 • Elke leerling leert met methodes die van deze tijd zijn.
 • Elke leerling leert via verschillende werkvormen.
Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.