Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Zorg

Werken op eigen niveau en tempo is voor de ontwikkeling van onze kinderen erg belangrijk. Binnen de mogelijkheden van ons onderwijs proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Dit kan zijn doordat een kind meer uitdaging of meer ondersteuning nodig heeft dan een ander kind. Omdat de leerlingzorg een belangrijk onderdeel is van een school is een Intern Begeleider, Susanne Reniers, aangesteld om het overzicht te houden over alle zorgleerlingen van groep 1 t/m 8.

Zorgstructuur

Iedere leerkracht is zelf verantwoordelijk voor de zorg in de klas. Mocht een leerkracht hulp nodig hebben bij de begeleiding van een kind neemt zij contact op met de Intern Begeleider. Samen met de leerkracht wordt er gekeken naar wat de beste begeleiding is voor het kind.

Als school krijgen wij extra ondersteuning van verschillende instanties, bijvoorbeeld: Onderwijs Advies. Is de begeleiding voor het kind in de klas niet voldoende dan kan school beslissen, na overleg met de ouders, het kind in schoolzorgoverleg te bespreken. In dat overleg hebben de volgende personen/instanties zitting:

·         De intern begeleider van de school
·         De directie van de school
·         Een vertegenwoordiger van Onderwijs Advies
·         De ambulant begeleider van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs
·         De school maatschappelijk werkster
·         Vertegenwoordiging vanuit Jeugdformaat/Jeugd- en gezinshulp

Uit het overleg komt een advies naar voren dat het beste past bij het kind en de situatie om de ondersteuning van een kind te optimaliseren. Dit kan door bijvoorbeeld: een onderzoek of handvatten om het kind beter/anders te begeleiden.

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.