Montessorischool de Trinoom
Nieuwlandstraat 241, 2729 EB, Zoetermeer      mail: info@montessoridetrinoom.nl   tel: 0793431733

Aanmelden

Uw kind kan vanaf 4 jaar naar de basisschool. Om alvast een beetje te wennen mogen de kinderen, vanaf 3 jaar en 10 maanden, gedurende 10 dagdelen een kijkje in de school komen nemen. De toekomstige leerkracht neemt met u contact op om een afspraak te maken. Zodra uw kind vier jaar is geworden geldt de “wendag” regeling niet meer en mag uw kind de gehele week naar school. Uw kind is dan echter nog niet leerplichtig. De wendagen worden in overleg met de toekomstige groepsleerkracht van uw kind gepland.

Het aanmelden van leerlingen vindt plaats via de schoolleiding. Wij stellen het op prijs als u hiervoor een afspraak maakt. (079-3431733 of info@montessoridetrinoom.nl)

Meer informatie is te vinden onder op de pagina ´Nieuwe ouders/verzorgers´

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.